Hane İçi Şiddet Politika Rehberi oluşturuldu

Hane İçi Şiddet Politika Rehberi oluşturuldu
 • 0
 • 356
 • 16 Haziran 2022
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...
 • +
 • -

Sabancı Vakfı, UNFPA, Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD iş birliği ile yapılan “Belediyeler İçin Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi Pilot Uygulaması Projesi’nde” Adana Büyükşehir Belediyesi 12 pilot belediyeden biri olarak seçilmiştir. Proje kapsamında Aralık 2021 Şubat 2022 tarihlerinde eğitimler alınmış, hane içi şiddetle mücadele, politika geliştirme ve uygulama sorumluluğu üstlenmesi için “İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Geliştirme Komisyonu” oluşturulmuştur. Komisyonca ve ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar sonucunda “Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi” oluşturularak; 11.03.2022 tarihli Belediye Meclisimiz 58 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

“Hane içi şiddet bu ülkedeki kadın yaralanmalarının ve ölümlerinin başlıca nedenlerinden biridir. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini Adana Büyükşehir Belediyesi;  çalışma barışı ve şiddetsiz bir yaşam için belediye olarak hassasiyetimiz üst düzeydedir. Belediye olarak tüm çalışanlara eşitlik ilkesi ile sağlıklı, güvenli bir ortamda,  dayanışma kültürü ile destek ve yardım alabilecekleri, şiddetin hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen bir iş yeri ortamı sağlamayı amaçlamaktayız.”

Kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddetle mücadele etmek için hazırlanmış bu rehber;  Adana ili sınırları içeresinde, Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerinin, Adana Büyükşehir Belediyesi şirketlerine bağlı çalışanlarını, 6284 Sayılı Yasa ve uluslararası mevzuatlarca tanımlanan kadına yönelik şiddet ile hane içi şiddet tanımları kapsamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizdik normunu benimseyen Adana Büyükşehir Belediyesi olarak aşağıda belirtilen ilkeleri kabul eder, siddete maruz kalan çalışanlarımıza yönelik aşağıdaki destekler sağlanır.

İLKELERİMİZ

Adana Büyükşehir Belediyesi;

Ø  Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturulan mevcut yönetmelik, adet (gelenek) ve uygulamaları değiştirmek veya kaldırmak için gerekli bütün tedbirleri almayı kabul eder.

Ø  Bütün şiddet türlerinin çalışma hayatını etkileyen bir sorun olduğunu kabul eder ve şiddete maruz kalan çalışanlarına destek verir, çalışanların koruma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Ø  Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik normunu benimser.

Ø  Şiddete maruz kalan başvurucunun beyanını esas kabul etmeyi, mahremiyetine, rızasına, gizlilik kurallarına ve özel yaşam sınırlarına uygun davranmayı taahhüt eder.

Ø  Çalışanlarının konumunu ya da statüsünü dikkate almadan şiddetle mücadele eder.

Ø  Adana Büyükşehir Belediyesi işe alımda kişinin şiddet ile ilgili geçmişini dikkate alır.

Ø  Kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddete maruz kalan kişilere işe alımda, işten çıkarmada, istihdamda ya da diğer hüküm ve koşullarda ya da çalışan imtiyazlarında ayrımcılık yapmaz.

Ø  Çalışanın durumunu tüm yönleriyle göz önünde bulundurarak performans/güvenlik sorunları/ hak kaybına uğramaması için çaba gösterir.

Ø  Kadın çalışanların deneyimlerini, fikirlerini ve önerilerini dikkate alarak iş yerinde olumlu bir kültürü ve çalışma ortamını hayata geçiren çalışmalara öncelik verir.

Ø  Tüm çalışanlara, amirlere ve yöneticilere düzenli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet/hane içi şiddet / yakın ilişkide şiddet ile ilgili eğitim, proje, konferans, seminer, kampanya ve benzeri çalışmalar yürütür.

Ø  Kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddete maruz kalan çalışanların, hane içi şiddetin bir sonucu olarak kronik işe gelmeme, geç kalma gibi sorunlar yaşayabileceğini kabul eder.

Ø  Çalışanlarının fiziksel, davranışsal, iş performansına yönelik davranış değişiklerinin şiddetten kaynaklı olup olmadığını gözetme yükümlülüğünü yöneticiye yükler ve bunun ortaya çıkmasını sağlayacak mekanizmaları destekler.

Ø  Çalışanlarının şiddete maruz kaldığı durumları tespit etmek, en aza indirgemek ve müdahale etmek için yöntemler ve yönergeler hakkında bilgilendirme amaçlı eğitim programları geliştirip, sunar.  Politika ile uygulamalarını tüm paydaşlarıyla paylaşır ve talep eden paydaşların eğitim, bilgilendirme toplantısı vb. çalışmalarına dahil eder.

Ø  Şiddet uygulayanın da yardıma ve kaynaklara ihtiyacı olduğunu kabul eder.

Ø  Kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddetle mücadele için politika geliştirme ve uygulamasını yerine getirmek üzere bir komisyon oluşturmayı kabul eder.

DESTEKLER 

Ø  Şiddet maruz kalan çalışanın hukuki, psikolojik ve tıbbi destek almaları sağlanır.

Ø  Şiddete maruz kalan çalışanın güvenlik ve koruma edinme, yeni ev bulma, danışmanlık ve sağlık hizmeti alma ya da diğer gerekli konularla ilgilenmesi amacıyla yılda toplam 10 güne kadar ücretli idari izin verilir.

Ø  Şiddet maruz kalan çalışanın koruma tedbiri süresince şahsi aracı için belediye otoparkında yer ayrılır.

Ø  Gerekirse şiddete maruz kalan çalışanın daha güvenli bir yerde çalışması sağlanır.

Ø  Gerekirse şiddet maruz kalan çalışanın iş telefon numarası veya e-posta adresi değiştirilir.

Ø  Şiddeti uygulayan kişinin belediye santrali aracılığıyla çalışana erişimin engellenmesi sağlanır.

Ø  Şiddete maruz kalan çalışanın banka hesap bilgilerinin revize edilmesi ve maaşının kendisinin belirleyeceği başka bir hesap numarasına yatırılması konusunda yardımcı olunur.

Ø  Şiddete maruz kalan çalışana esnek çalışma imkanları sunulur.

Ø  Şiddet uygulayan çalışanın ihtiyacı olması ve kendisinin kabulü ile çalışana rehabilitasyon veya psikolojik destek sağlanır.

Ø  Kadına yönelik şiddet ve hane içi şiddet uygulayan/uygulama tehdidinde bulunan herhangi bir çalışan ile ilgili disiplin mekanizması yürütülür.

Ø  Gerekli görüldüğü taktirde çalışanın kamu kurumları( Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ŞÖNİM, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü v.d.) ve diğer kuruluşlardan destek alması sağlanır.

KOMİSYON

Belediye Meclisimiz kararı ile “Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi” oluşturularak; kabul edilmiştir. Belediye Meclisimiz tarafından kabul edilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehber” gereğince “İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu” ve komisyon üyeleri 23.05.2022 tarih 198575 Sayılı Başkanlık Makamının olur’u ile oluşturulmuştur.

01.06.2022 tarihinde İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu’nun Çalışma Esasları gündemi ile toplanan Komisyon; aşağıda belirtilen kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

 1. İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu belediyenin şiddet ile mücadele politikaları doğrultusunda başvurucuların özel durumlarına uygun destek mekanizmalarını oluşturulmasına karar verir.
 2.  İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu şiddete maruz kalan çalışanlar için uygulanacak desteğin türü, süresi ve uygulama biçimi konularındaki genel kararlarını değerlendirirken belediyenin imkânlarını ve vakanın özelliklerini göz önünde bulundurur.
 3. İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu şiddete maruz kalan başvurucunun beyanını esas kabul eder. Başvurucunun mahremiyetine, rızasına, gizlilik kurallarına ve özel yaşam sınırlarına uygun davranmayı taahhüt eder.
 4. İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu başvuruları anonim şekilde ve gizlilik esaslarına uygun şekilde ele alır.
 5. İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu’nun Sekretaryasını Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yürütür.
 6.  Şiddete maruz kalan ya da şiddet uygulayanın başvurularını Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı yapar. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı başvuruları gerekirse İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu’na havale eder.
 7. 2023 yılı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçesi’ne İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu için ödenek ayrılması kararı alınmıştır. 2023 yılı bütçesi oluşturulana kadar komisyonun giderleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçesi’nden karşılanır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kozan Kozan ilan Albatros Medya Prodüksiyon