Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
  • 0
  • 363
  • 22 Temmuz 2022
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

1929 Büyük Buhranını hatırlatan krize karşı hükümetler çoktan rafa kaldırmış oldukları Keynezyen politikaları tekrar uygulamaya başladı. Oysa günümüzün krizi çok boyutlu ve bu haliyle bilinen reçeteleri geçersiz kılıyor.”

Dünya üzerinde yaşayan insanların, fütursuzca yapmış olduğu faaliyetleri nedeniyle tabiat kendi kendini ortadan kaldırmaya başlamıştır. Oluşan çevresel problemlerin etkilediği bölgelerin artması ve gezegenimizi yok olma tehlikesine sokmasının fark edilmesi üzerine ekosistemi kurtarmak için gelişmiş ülkelerce pozitif yönde adımlar atılmaya başlanmıştır. Tarımsal alanlar, Ormanlık bölgeler, tatlı su kaynağı, besin kaynağı gibi alanlarda meydana gelen bozulmaların en aza indirgenmesi için Dünya çapında ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı mücadeleye girmişlerdir. Yapılan araştırmalar sonucunda ilk olarak fosil yakıt kaynaklarından elde edilen enerjilerin kullanılması gereği tespit edilmiştir. Yeşil ekonomi, çevresel problemlerin halledilmesi için gerekli olarak öne çıkan uygulamalardır.
Yeşil ekonomi, ekosistem bozulmaları ve çevre kirliliğini çok önemli düzeyde azaltmakta, aynı zamanda bireylerin refah seviyesini ve sosyal anlamda eşitsizliği ortadan kaldırmaktadır. Bu sebepten dolayı, Yeşil ekonominin uygulamaya konulduğu yerlerde, elde edilen gelir ve insanların istihdam oranı artar, kullanılan enerji ve kaynakların etkinlikleri yükselir. Ayrıca, ülkelerdeki karbon emisyon düzeyleri ve çevre kirliliği oranı düşmektedir.
Dünyadaki, sanayileşmenin çok hızlı bir şekilde ilerlemesine müteakiben çoğalan fosil yakıt tüketiminin karbondioksit oranlarının şiddetli bir şekilde yükselmesi ile birlikte küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin karşımıza büyük bir problem olarak çıkmasına neden olmuştur. Aniden ortaya çıkan fırtınalar, yağışlar, sıcaklıkların artması, buzulları erimesi, tsunamiler ve su baskınlarının yoğun ve yıkıcı etkileri ile küresel ısınma ve iklim krizini gözler önüne sermektedir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu kriz bütün ülkelerin problemi olması dolayısıyla ve bununla mücadelede başarılı olabilmek için birlikte hareket etmenin gerekliliği ortadadır. Geçtiğimiz aylarda Dünya ülkelerinin birçoğunun da katılımlarıyla iklim değişikliğinin etkileri üzerine düzenlenen etkinlikte bilim insanlarınca ‘son şans’ diye söyledikleri rapor büyük ses getirdi. Ayrıca, Paris iklim antlaşmasının sonucunda alınmış olan kararların dışına çıkıldığı da belirtilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı bir araştırma sonucunda, hedeflerin tutturulması için ekosisteme daha duyarlı yatırım modellerine yatırımların yapılması durumunda toplam 35 milyon insana yeni bir iş alanı açılabilir.
Tüm Dünya genelinde, enerji sağlamak için kullanılan fosil yakıt ve nükleer enerji kullanımına acilen son verilmelidir.
Gezegenimizde, makinelerin sanayi sektörü ve tarımsal alanda etkin şekilde kullanılmasına başlanınca, insan ve hayvan gücü kullanımı gereksinimi azalmıştır. Teknolojinin gelişmesi, pozitif anlamda yararlar sağlarken ekolojik sisteme ise yarattığı etkiler ise günümüzde kendisini olumsuz yönde göstermesi sebebiyle, yeşil ekonominin, ülkelerce halen kullanılan ekonomik sistemlerin yerine kullanılmak için sunulan yeni bir ekonomik modeldir. Ülkelerin ekonomik büyümeleri yerine daha da küçülmesini veya ekonomik verilerin sabit kalmasını, parasal anlamda rahat etmek bir yana insanların hayat şartlarının seviyelerinin artışını kabul eden yeşil ekonomi anlayışı, ekosistemde yaşamlarını sürdüren bütün canlıların ve çevrenin korunması için adaletli ve eşit ilkesine uygun ekonomi sistemini içermektedir.
Yeşil ekonomi yaklaşımı, günümüzde uygulanmakta olan ekonomik sistemin tam aksi yönünde hareket ederek, doğal olan kaynakların sitemin en önünde kullanılmasını sağlamıştır. Yeşil ekonomi için, kaynakların sürdürülebilir olması ve bilinçli şekilde kullanımının yapılması öncelik arz etmektedir.
Yeşil Yeni Düzen, insanların hayat standartlarının yükselmesi ve insanca bir gelir seviyesinde yaşamlarını sürdürmelerinin vurgusu da yapılmaktadır. Demokrasiden güç alarak eşitlikçi ve özgürlükçü unsurlardan yararlanmaktadır. Dünya genelinde yaşanan işsizlik sorununu da ele alarak ortaya çıkacak olan yeşil ekonomik faaliyetlerle de işsizliğe çözüm getirecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kozan Kozan ilan Albatros Medya Prodüksiyon